Go to Top

Dokumentation, evaluering og undersøgelser

Fritidshuset leverer pædagogisk statusrapport hver 3. måned til visiterende kommune, samt evalueringsrapport hvert ½ år hvor der indkaldes til statusmøde.

Fritidshuset kan udarbejde PAS vurdering, og kan igangsætte neuropsykologisk udredning ved behov i følge aftale med visiterende kommune.

Fritidshuset Familieguidning tilbyder undersøgelser og observation i familier hvor et eller flere børn er anbringelsestruede, med henblik på afklaring af forældres potentialer og kompetencer.