Forebyggende indsats med familiebehandling for børn i mistrivsel i Hadsund nær Aalborg

Vi arbejder helhedsorienteret.

Forebyggende indsats med familiebehandling nær Hadsund og Aalborg

Der tilbydes familiebehandling og familieterapeutiske forløb, samt kombinerede forløb.

Der samarbejdes pt. med Mariagerfjord kommune, Rebild kommune, Vesthimmerlands kommune og Aalborg kommune.

I familiebehandlingen arbejdes der ud fra et handleanvisende perspektiv hvor familiebehandlerne ved deltagelse og samtaler med familien konkret viser hvordan specifikke situationer kan håndteres. Familiebehandlerne kan deltage i skolearrangementer, børns fritidsaktiviteter, ved læge og tandlæge besøg og lignende. Der er tale om en forebyggende indsats såvel som aflastning ved børn i mistrivsel.

Familieterapeutiske forløb tilrettelægges og udføres af uddannede familieterapeuter. Der arbejdes i længerevarende processer med at ændre de grundlæggende mestringsstrategier hos forældrene, med fokus på at skabe bedre udviklingsbetingelser for barnet.

Der arbejdes helhedsorienteret, og en kombination med at barnet er indskrevet i Fritidshuset, er den optimale indsats og denne måde vi kan skabe en forebyggende indsats. Vi er beliggende i Hadsund nær Aalborg.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn er i mistrivsel

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger om mistrivsel over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.