Målgruppe

Pædagogisk guidning.

Sårbare familier i mistrivsel, hvor børnenes udvikling er truet

Familier der har hjemmeboende børn, hvor der er behov for særlig støtte og vejledning. Enten i et handleanvisende familiebehandlingsforløb eller et familieterapeutisk forløb. Det er muligt at kombinere forløbene.

 

Der tilbydes ligeleds observationer og undersøgelser i familier med henblik på at afklare et eventuelt anbringelsesgrundlag. Disse forløb afsluttes med rapport og afholdelse af møde.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.