Fritidshuset

Fritidshuset tilbyder et struktureret og anerkendende læringsmiljø.

Målet er at børnene får styrket deres tro på eget værd

Fritidshuset tilbyder et struktureret og anerkendende læringsmiljø i et fritidstilbud, hvor børnene har mulighed for at indgå i særligt tilrettelagte aktiviteter. Målet er at børnene får styrket deres tro på eget værd og sociale kompetencer i forhold til deres særlige behov. Det er desuden et mål at barnet lærer at forholde sig til og agere i de livsvilkår der er.

Der arbejdes neuropædagogisk, med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling.

Barnet vil opleve at være velforberedt til skoledagen, fordi primærpædagogen i Fritidshuset tager ansvar for de praktiske ting omkring dette. Barnets primærpædagog har kontakt til skolen, klasselærer, AKT-lærer og deltager i møder på skolen.

Pædagogerne gennemgår meddelelser, kontaktbog og elev intranet, og koordinerer informationer med forældrene.

Fritidshuset sørger for at der laves legeaftaler med klassekammerater, dette kan foregå i Fritidshuset.

Børnene får hjælp til lektier, pakket skoletaske, idrætstøj og får lavet madpakke til næste dag. Der tages desuden hånd om barnets hygiejne, og det er muligt at få et bad inden barnet køres hjem efter aftensmaden.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.