Go to Top

Fritidshuset

Fritidshuset tilbyder et struktureret og anerkendende læringsmiljø i et fritidstilbud, hvor børnene har mulighed for at indgå i særligt tilrettelagte aktiviteter. Målet er at børnene får styrket deres tro på eget værd og sociale kompetencer i forhold til deres særlige behov.

Barnet vil opleve at være velforberedt til skoledagen, fordi primærpædagogen i Fritidshuset tager ansvar for de praktiske ting omkring dette. Barnets primærpædagog har kontakt til skolen, klasselærer, AKT-lærer og deltager i møder på skolen.

Pædagogerne gennemgår meddelelser, kontaktbog og elev intranet, og koordinerer informationer med forældrene.
Fritidshuset sørger for at der laves legeaftaler med klassekammerater, dette kan foregå i Fritidshuset.

Børnene får hjælp til lektier, pakket skoletaske, idrætstøj og får lavet madpakke til næste dag. Der tages desuden hånd om barnets hygiejne, og det er muligt at få et bad inden barnet køres hjem efter aftensmaden.