Indhold i Fritidshuset / dagligdag

Fritidshuset er et åbent hus.

Faste tider

Der er åbent mandag, tirsdag og torsdag mellem 12.00 og 20.00.

Der er eftermiddags mad når børnene kommer fra skole, derefter samvær, legeaftaler og aktiviteter, lektiecafe og klargøring til næste skoledag. Kl. ca. 18.00 er der aftensmad, hvorefter børnene køres hjem til forældrene. Børnene vil være hjemme mellem 19.00 og 20.00 afhængigt af fysisk afstand til hjemmet.

Fritidshuset er et åbent hus forstået på den måde at forældre, bedsteforældre, søskende og øvrigt netværk til børnene er meget velkomne på besøg, efter aftale med personalet.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.