Målgruppe for fritidshuset

Diagnoser indenfor ADHD området eller lettere ASF problematikker.

Målgruppen er børn mellem 4 og 14 år

Børnene kan have diagnoser indenfor ADHD området eller lettere ASF problematikker, og vil oftest have sociale vanskeligheder i skole og fritidstilbud.

Det kan være børn der p.t. modtager specialundervisning, men som har et kognitivt potentiale. Fritidshuset henvender sig til børn, der bor hos biologiske forældre og plejefamilier.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn er i mistrivsel

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.