Go to Top

Målgruppe

Familier der har hjemmeboende børn, som har brug for pædagogisk guidning for at få hverdagen til at fungere.

Det er familier hvor børnene kan have særlige behov og tilhøre målgruppen for specialundervisning.

Forældrene har behov for handleanvisninger, til at håndtere situationer med børnene der kan være problemfyldte.