Go to Top

Målgruppe

Målgruppen er børn mellem 4 og 14 år. Børnene kan have diagnoser indenfor ADHD området eller lettere ASF problematikker, og vil oftest have sociale vanskeligheder i skole og fritidstilbud.

Det kan være børn der p.t. modtager specialundervisning, men som har et kognitivt potentiale. Fritidshuset henvender sig til børn, der bor hos biologiske forældre og plejefamilier.