Om os

Fritidshuset og Familiebehandling er organiseret i Fonden Ravnbjerghus, som er en selvejende institution, der drives af en daglig ledelse og Fondens bestyrelse. Fritidshuset blev etableret i 2011 i et samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Fritidshuset modtager børn fra tilstødende kommuner, og leverer Familiebehandling og Familieterapi til familier i nordjyske kommuner.

Der benyttes udelukkende faguddannet personale. Det er pædagoger med særlig viden indenfor specialområdet, samt uddannede familiebehandlere og familie/ psykoterapeuter. Det er personale der har bred erfaring i kortlægning og dokumentation af barnets og forældrenes mestringsstrategier samt familiemønstre og dynamikker.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familieguidning bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.