Til sagsbehandler

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Ydelseskataloger

Fritidshuset ydelseskatalog
FB Niveau 1. 2022
FB Niveau 2. 2022

Bemærk at ovenstående priser er reguleret jf. KL indeksregulering på 2.6% i 2023

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familieguidning bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.